Omavalitsuse radar

Lehele on koondatud mitu kasulikku töölauda mõeldes erinevatele tarbijatele. Omavalitsustel ja elanikel on võimalik vaadata oma kodukoha teenuste arengut, teha võrdlusi ning uurida, kus on võrreldes teistega mahajäämus. Ministeeriumitel ja valdkonna huvigruppidel on võimalus vaadata, kuidas on toimunud arengud üle Eesti.

Alloleval töölaual on välja toodud ülevaade konkreetsest omavalitsusest:

Kellele pakub huvi teenuste tasemed üle Eesti ning konkreetsete kriteeriumite täitmised, siis järgmised töölauad on mõeldud Teile.