Omavalitsuse radar

Lehele on koondatud mitu kasulikku töölauda mõeldes erinevatele tarbijatele. Omavalitsustel ja elanikel on võimalik vaadata oma kodukoha teenuste arengut, teha võrdlusi ning uurida, kus on võrreldes teistega mahajäämus. Ministeeriumitel ja valdkonna huvigruppidel on võimalus vaadata, kuidas on toimunud arengud üle Eesti.

All olev töölaud on mõeldud tarbijatele, keda huvitab konkreetne omavalitsus.

Kellele pakub huvi teenuste tasemed üle Eesti ning konreetsete kriteeriumite täitmised, siis järgmised töölauad on mõeldud Teile.