Võrdlus

Omavalitsuse detailid Peida detailid Kuva detailid A Eesti keskmine
Hajutatus Osaliselt tagamaaline
Elanike arv 16 929
Tulukus Keskmiselt tulukas
Valdkond A
3
Süsteemsus 4
Avatud, läbipaistev ja koostööaldis 5
Töötajad 5
Efektiivne ja finantsiliselt jätkusuutlik 6
Elanike rahulolu ja aktiivsus 3
5
5
Süsteemsus 5
Töötajad ja taristu 5
Kättesaadavus ja tulemuslikkus 3
5
Süsteemsus 9
Töötajad ja taristu 4
Kättesaadavus ja tulemuslikkus 5
6
Süsteemsus 5
Töötajad ja taristu 7
Kättesaadavus 6
Noore rahulolu ja osalemine 7
3
3
Süsteemsus 6
Kättesaadavus 5
Tulemuslikkus 2
4
Süsteemsus 6
Töötajad ja taristu 4
Kättesaadavus 5
Tulemuslikkus 4
2
Süsteemsus 3
Kättesaadavus 3
Tulemuslikkus 3
4
Süsteemsus 4
Töötajad ja taristu ning koostöö 5
Kättesaadavus ja kaasamine 4
Tulemuslikkus 3
3
3
Süsteemsus 5
Töötajad ja taristu 9
Kättesaadavus 3
Tulemuslikkus 5
3
Süsteemsus 3
Töötajad ja taristu 9
Kättesaadavus 4
Tulemuslikkus 5
3
3
Süsteemsus 5
Töötajad ja taristu 3
Tulemuslikkus 3
4
Süsteemsus 4
Töötajad ja taristu 5
Kättesaadavus 8
Tulemuslikkus 4
2
Süsteemsus 5
Kättesaadavus 2
Tulemuslikkus 2
3
Süsteemsus 3
Töötajad ja taristu 3
Kättesaadavus 6
Tulemuslikkus 5
5
3
Süsteemsus 3
Tulemuslikkus 5
6
Kriisireguleerimisalaste nõuete täitmine 9
Kriisijuhtimise võimekuse tagamine kriisi ajal 5
KOV'i poolse abi tagamine elanikele kriisi ajal 6
KOV'i poolse riskikommunikatsiooni korraldamine 4
Kriisi lahenduse ja taastamise võimekuse tõstmine 5