Valdkondlikud töörühmad

Valdkondlikud töörühmad tegelevad Minuomavalitsus.ee hindamiskriteeriumite ja nende lävendite parendamise ja arendamisega.

Plaanis on järgemööda kõikide valdkondade hindamiskriteeriumid üle vaadata. Hindamiskriteeriumite muudatused kinnitab omavalitsuste teenustasemete hindamise nõukoda. Viimati tehtud muudatusi saab vaadata siit (Excel). Viimati tehtud muudatused jõustusid 2021 augustis koos 2020 andmete lisandumisega.

Töörühmade koosseisud: 

Valitsemine

Eesti Koostöö Kogu
Eesti Külaliikumine Kodukant
Eesti Linnade ja Valdade Liit
Eesti Tööandjate Keskliit
E-riigi Akadeemia
Justiitsministeerium
Kiili Vallavalitsus
OÜ Cumulus Consulting
Rahandusministeerium
Riigikontroll
Sotsiaalministeerium
Swedbank
Tartu Linnavalitsus

Kultuur

Eesti Laulu- ja tantsupeo SA
Eesti Pimedate Liit
Eesti Rahvakultuuri Keskus
Eesti Rahvamajade Ühing
Elva Vallavalitsus
Haapsalu Kultuurikeskus
Kultuuriministeerium
Põhja-Sakala Vallavalitsus
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
Türi Kultuurikeskus
Vabaühenduste Liit

Muuseum

Eesti Rahva Muuseum
ICOM Eesti
Kultuuriministeerium
Muinsuskaitseamet
Mulgi Vallavalitsus
Põhja-Sakala Vallavalitsus
Setomaa Muuseum

Laste heaolu

Eesti Lastekaitse Liit
Eesti Lastevanemate Liit
Eesti Linnade ja Valdade Liit
Haridus- ja Teadusministeerium
Kristiine Linnaosa Valitsus
Lääne-Nigula Vallavalitsus
Siseministeerium
Sotsiaalkindlustusamet
Sotsiaalministeerium
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
Tervise Arengu Instituut

Täiskasvanute sotsiaalhoolekanne

AS Hoolekandeteenused
Eesti Linnade ja Valdade Liit
Eesti Puuetega Inimeste Koda
Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
Haridus- ja Teadusministeerium
Pärnu Linnavalitsus
Sotsiaalkindlustusamet
Sotsiaalministeerium
Tallinna Ülikool

Jäätmemajandus

Eesti Linnade ja Valdade Liit
Eesti Ringmajandusettevõtete Liit
Keskkonnaamet
Keskkonnaministeerium
OÜ Eesti Pakendiringlus
Saaremaa Vallavalitsus
SEI Tallinn
Tallinna jäätmekeskus

Noorsootöö

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
Eesti Huvikoolide Liit
Eesti Linnade ja Valdade Liit
Eesti Noorsootöötajate Kogu
Eesti Noorteühenduste Liit
Eesti Teadushuvihariduse Liit
Haridus- ja Noorteamet
Haridus- ja Teadusministeerium
Lastekaitse Liit
Lastevanemate Liit
Saue Noortekeskus
Tallinna Ülikool
Tartu Ülikool
Tervise Arengu Instituut
Viimsi Vald

Alusharidus

Tartu Linnavalitsus
Tallinna Ülikool
Tabasalu Lasteaed Tibutare
Sotsiaalministeerium
MLA Viimasi Lasteaiad
Haridus- ja Teadusministeerium
Eesti Linnade ja Valdade Liit
Eesti Lasteaednike Liit

Planeerimine, ehitus ja energeetika (endine Elamu- ja soojusmajandus)

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing
Eesti Linnade ja Valdade Liit
Eesti Roheline Liikumine
Keskkonnainvesteeringute Keskus
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
Rahandusministeerium
Sotsiaalkindlustusamet
Sotsiaalministeerium
Tartu Regiooni Energiaagentuur
Viimsi Vallavalitsus
Võru Linnavalitsus

Veemajandus

AS Võru Vesi
Eesti Linnade ja Valdade Liit
Eesti Vee-ettevõtjate Liit
Eestimaa Looduse Fond
Keskkonaministeerium
Keskkonnaagentuur
MTÜ Estonian Water Center
OÜ Keskkonnalahendused
OÜ Türi Vesi
Terviseamet

Põhiharidus

Eesti Haridustöötajate Liit
Eesti Linnade ja Valdade Liit
Haridus- ja Teadusministeerium
Kuusalu Keskkool
Leie Põhikool
Praxis
Riigikontroll
Tallinna Haridusamet
Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituut
Tartu Ülikooli Haridusteaduste Instituut

Raamatukogu

Eesti Linnade ja Valdade Liit
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing
Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium
Eesti Rahvusraamatukogu
Elva Vallavalitsus
Kultuuriministeerium
Lääne-Virumaa Keskraamatukogu
Raamatukoguteenuste Arenduskeskus
Saku Vallaraamatukogu
Tallinna Keskraamatukogu
Tallinna Ülikool
Tartu Linnaraamatukogu

Keskkond ja kliima**

Arengukoostöö Ümarlaud
Eesti Linnade ja Valdade Liit
Keskkonnainvesteeringute Keskus
Keskkonnaministeerium
Lääne-Harju Vallavalitsus
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Riigikantselei
Rohetiiger
Rõuge Vallavalitsus
Statistikaamet
Tartu Linnavalitsus
Tartu Regiooni Energiaagentuur

Liikuvus*

Sport*

Rahvatervis ja turvalisus*

Kriisideks valmisolek*

Ettevõtluskeskkond**

Kui soovite osa võtta mõne töörühma töös, siis võtke meiega ühendust.

*Töörühmad, mille juures puuduvad koosseisud, ei ole veel kohtunud.

**Teenusvaldkonnad, mida veel minuomavalitsus.ee lehel ei ole, kuid on plaanis töörühmade kokkukutsumine ja nende valdkondade hindamiskriteeriumite väljatöötamine.