Omavalitsuste teenustasemete hindamise nõukoda

Omavalitsuste teenustasemete hindamise nõukoda on laiapõhjaline nõu andev kogu, mis suunab "Minuomavalitsuse" hindamistööriista arengut.

Nõukoja ülesanneteks on:

  • teha parendusettepanekuid ja anda soovitusi hindamistööriista arendamiseks;
  • hindamismetoodika, kriteeriumite ja lävendite muudatuste kinnitamine;
  • anda soovitusi hindamistööriista kommunikeerimiseks ja tutvustamiseks.

 

Nõukoja koosseis (2022):

Kai Klandorf (Vabaühenduste Liit), nõukoja esinaine
Marika Saar (Elva Vallavolikogu), nõukoja aseesinaine
Airi Mikli (Riigikontroll)
Andrus Jõgi (Rahandusministeerium)
Greta Tischler (Statistikaamet)
Harry Moora (SEI Tallinn)
Hille Hinsberg (Open Knoledge Estonia)
Ivar Hendla (Riigikantselei)
Jan Trei (Esti Linnade ja Valdade Liit)
Kaie Küngas (Rahandusministeerium)
Karro Külanurm (Põltsamaa Vallavalitsus)
Külli Tammur (Keskkonnaministeerium)
Rauno Vinni (Riigikontroll)
Reelika Pirk (Haridus- ja Teadusministeerium)
Rivo Noorkõiv (Geomedia OÜ)
Tauno Võhmar (Alutaguse Vallavalitsus)
Veiko Sepp (Tartu Ülikool)

 

Viimati uuendatud: 18. October 2022