Omavalitsuse detailvaade

Allolevalt töölaual on võimalik detailselt tutvuda omavalitsuse teenustasemete ning kriteeriumite täitmise andmetega. Lisaks on võimalik näha kriteeriumite arvutamisega seotud algandmeid.