Põlva vald

+ Lisa võrdlusesse
Hajutatus
Osaliselt tagamaaline
Elanike arv
8 000 - 15 999
Tulukus
Toimetulev
Valdkond / Tase Tase
3
5
7
6
5
1
3
3
2
3
4
3
3
2
4
2
4
4
8
3
3
8
4
3
4
4
4
4
3
6
2
1
5
5
2
5
2
3
3
3
2
3
3
2
3
6
2
1
3
5
4
5
5
2
6
7
5
6
9
6
0
x
1
0
4
7
4
4
7
5
5
5
6
3
8
3
5
3
5
6
5
5
2
6
0
5