Keskmine omavalitsus

Hajutatus
Osaliselt tagamaaline
Elanike arv
8 000 - 15 999
Tulukus
Keskmiselt tulukas
Valdkond / Tase Tase
5
5
6
6
5
3
3
4
5
5
4
3
3
3
3
3
4
3
8
3
3
6
6
2
4
4
6
4
3
3
3
4
3
3
2
6
3
4
5
4
3
4
5
5
3
6
3
4
4
5
4
4
5
2
5
5
5
6
6
4
2
5
2
0
3
5
4
2
5
5
4
4
5
4
6
5
6
9
5
6
4
5
1
2
0
2