Keskmine omavalitsus

Hajutatus
Osaliselt tagamaaline
Elanike arv
8 000 - 15 999
Tulukus
Keskmiselt tulukas
Valdkond / Tase Tase
3
4
5
5
6
3
5
5
5
5
3
5
9
4
5
6
5
7
6
7
3
3
6
5
2
4
6
4
5
4
2
3
3
3
4
4
5
4
3
3
3
5
9
3
5
3
3
9
4
5
3
3
5
3
3
4
4
5
8
4
2
5
2
2
3
3
3
6
5
5
3
3
5
6
9
5
6
4
5