Võrdlus

Omavalitsuse detailid Peida detailid Kuva detailid A Eesti keskmine
Hajutatus Osaliselt tagamaaline
Elanike arv 16 953
Tulukus Keskmiselt tulukas
Valdkond A
5
Süsteemsus 5
Avatud, läbipaistev ja koostööaldis 6
Töötajad 6
Efektiivne ja finantsiliselt jätkusuutlik 5
Elanike rahulolu ja aktiivsus 3
3
4
Süsteemsus 5
Töötajad ja taristu 5
Kättesaadavus ja tulemuslikkus 4
3
Süsteemsus, töötajad ja taristu 3
Kättesaadavus ja tulemuslikkus 3
3
Süsteemsus 3
Töötajad ja taristu 4
Kättesaadavus 3
Noore rahulolu ja osalemine 8
3
3
Süsteemsus 6
Kättesaadavus 6
Tulemuslikkus 2
4
Süsteemsus 4
Taristu 6
Kättesaadavus ja tulemuslikkus 4
3
Süsteemsus 3
Kättesaadavus 3
Tulemuslikkus 4
3
Süsteemsus 3
Kättesaadavus ja taristu 2
Tulemuslikkus 6
3
Süsteemsus 4
Töötajad ja taristu ning koostöö 5
Kättesaadavus ja kaasamine 4
Tulemuslikkus 3
4
5
Süsteemsus 5
Kättesaadavus ja taristu 3
Tulemuslikkus 6
3
Süsteemsus 4
Töötajad ja kättesaadavus 4
Tulemuslikkus 5
4
4
Süsteemsus 5
Töötajad, taristu ja kättesaadavus 2
Tulemuslikkus 5
5
Süsteemsus 5
Töötajad ja taristu 6
Kättesaadavus 6
Tulemuslikkus 4
2
Süsteemsus 5
Kättesaadavus ja taristu 2
Tulemuslikkus 0
3
Süsteemsus 5
Töötajad ja taristu 4
Kättesaadavus 2
Tulemuslikkus 5
5
4
Valdkondadeülene ennetustegevus 4
Rahvatervis 5
Turvalisus 4
Tuleohutus 6
Veeohutus 5
6
Kriisireguleerimisalaste nõuete täitmine 9
Kriisijuhtimise võimekuse tagamine kriisi ajal 5
KOV'i poolse abi tagamine elanikele kriisi ajal 6
KOV'i poolse riskikommunikatsiooni korraldamine 4
Kriisi lahenduse ja taastamise võimekuse tõstmine 5
1
Süsteemsus 2
Hoonete ligipääsetavus 0
Teenuste ligipääsetavus 2