Võrdlus

Omavalitsuse detailid Peida detailid Kuva detailid A Eesti keskmine
Hajutatus Osaliselt tagamaaline
Elanike arv 17 212
Tulukus Keskmiselt tulukas
Valdkond A
5
Süsteemsus 7
Avatud, läbipaistev ja koostööaldis 5
Töötajad 6
Efektiivne ja finantsiliselt jätkusuutlik 5
Elanike rahulolu ja aktiivsus 3
5
4
Süsteemsus 5
Töötajad ja taristu 5
Kättesaadavus ja tulemuslikkus 4
5
Süsteemsus 9
Töötajad ja taristu 4
Kättesaadavus ja tulemuslikkus 6
5
Süsteemsus 5
Töötajad ja taristu 6
Kättesaadavus 6
Noore rahulolu ja osalemine 7
3
3
Süsteemsus 6
Töötajad ja taristu x
Kättesaadavus 5
Tulemuslikkus 2
4
Süsteemsus 6
Töötajad ja taristu 4
Kättesaadavus 9
Tulemuslikkus 4
3
Süsteemsus 4
Kättesaadavus 3
Tulemuslikkus 3
4
Süsteemsus 3
Töötajad ja taristu ning koostöö 4
Kättesaadavus ja kaasamine 4
Tulemuslikkus 3
3
3
Süsteemsus 4
Töötajad ja taristu 4
Kättesaadavus 3
Tulemuslikkus 6
3
Süsteemsus 4
Töötajad ja taristu 9
Informatsiooni kättesaadavus 3
Tulemuslikkus 6
4
5
Süsteemsus 6
Töötajad ja taristu 3
Tulemuslikkus 5
4
Süsteemsus 4
Töötajad ja taristu 4
Kättesaadavus 7
Tulemuslikkus 4
2
Süsteemsus 4
Kättesaadavus 3
Tulemuslikkus 2
3
Süsteemsus 2
Töötajad ja taristu 3
Kättesaadavus 4
Tulemuslikkus 5
3
3
Süsteemsus 3
Tulemuslikkus 5
3
Süsteemsus 3