Valdkondlikud töörühmad

Valdkondlikud töörühmad tegelevad Minuomavalitsus.ee hindamiskriteeriumite ja nende lävendite parendamise ja arendamisega.

Minuomavalitsus.ee hindamiskriteeriumid vaadatakse regulaarselt üle valdkondlikes töörühmades. Töörühmade poolsed muudatusettepanekud kinnitab omavalitsuste teenustasemete hindamise nõukoda. Viimati tehtud muudatusi saab vaadata siit (Excel). Viimati tehtud muudatused jõustusid 2022 juunis koos 2021 andmete lisandumisega.

Millal tehti viimati muudatusi hindamiskriteeriumites:

Valdkond Hindamiskriteeriumid uuendatud
Valitsemine August 2021
Alusharidus Juuni 2022
Põhiharidus Juuni 2022
Noorsootöö Juuni 2022
Täiskasvanute sotsiaalhoolekanne August 2021
Laste heaolu August 2021
Kultuur August 2021
Muuseum August 2021
Raamatukogu Juuni 2022
Sport August 2020
Liikuvus Juuni 2022
Planeerimine, ehitus ja energeetika August 2021
Veemajandus August 2021
Jäätmemajandus August 2021
Rahvatervis ja turvalisus Juuni 2022
Kriisideks valmisolek August 2021
Keskkond ja kliima Juuni 2022
Ettevõtluskeskkond -

 

Töörühmade koosseisud: 

Valitsemine

Eesti Koostöö Kogu
Eesti Külaliikumine Kodukant
Eesti Linnade ja Valdade Liit
Eesti Tööandjate Keskliit
E-riigi Akadeemia
Justiitsministeerium
Kiili Vallavalitsus
OÜ Cumulus Consulting
Rahandusministeerium
Riigikontroll
Sotsiaalministeerium
Swedbank
Tartu Linnavalitsus

Kultuur

Eesti Laulu- ja tantsupeo SA
Eesti Pimedate Liit
Eesti Rahvakultuuri Keskus
Eesti Rahvamajade Ühing
Elva Vallavalitsus
Haapsalu Kultuurikeskus
Kultuuriministeerium
Põhja-Sakala Vallavalitsus
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
Türi Kultuurikeskus
Vabaühenduste Liit

Muuseum

Eesti Rahva Muuseum
ICOM Eesti
Kultuuriministeerium
Muinsuskaitseamet
Mulgi Vallavalitsus
Põhja-Sakala Vallavalitsus
Setomaa Muuseum

Laste heaolu

Eesti Lastekaitse Liit
Eesti Lastevanemate Liit
Eesti Linnade ja Valdade Liit
Haridus- ja Teadusministeerium
Kristiine Linnaosa Valitsus
Lääne-Nigula Vallavalitsus
Siseministeerium
Sotsiaalkindlustusamet
Sotsiaalministeerium
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
Tervise Arengu Instituut

Täiskasvanute sotsiaalhoolekanne

AS Hoolekandeteenused
Eesti Linnade ja Valdade Liit
Eesti Puuetega Inimeste Koda
Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
Haridus- ja Teadusministeerium
Pärnu Linnavalitsus
Sotsiaalkindlustusamet
Sotsiaalministeerium
Tallinna Ülikool

Jäätmemajandus

Eesti Linnade ja Valdade Liit
Eesti Ringmajandusettevõtete Liit
Keskkonnaamet
Keskkonnaministeerium
OÜ Eesti Pakendiringlus
Saaremaa Vallavalitsus
SEI Tallinn
Tallinna jäätmekeskus

Noorsootöö

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
Eesti Huvikoolide Liit
Eesti Linnade ja Valdade Liit
Eesti Noorsootöötajate Kogu
Eesti Noorteühenduste Liit
Eesti Teadushuvihariduse Liit
Haridus- ja Noorteamet
Haridus- ja Teadusministeerium
Lastekaitse Liit
Lastevanemate Liit
Saue Noortekeskus
Tallinna Ülikool
Tartu Ülikool
Tervise Arengu Instituut
Viimsi Vald

Alusharidus

Tartu Linnavalitsus
Tallinna Ülikool
Tabasalu Lasteaed Tibutare
Sotsiaalministeerium
MLA Viimasi Lasteaiad
Haridus- ja Teadusministeerium
Eesti Linnade ja Valdade Liit
Eesti Lasteaednike Liit

Planeerimine, ehitus ja energeetika (endine Elamu- ja soojusmajandus)

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing
Eesti Linnade ja Valdade Liit
Eesti Roheline Liikumine
Keskkonnainvesteeringute Keskus
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
Rahandusministeerium
Sotsiaalkindlustusamet
Sotsiaalministeerium
Tartu Regiooni Energiaagentuur
Viimsi Vallavalitsus
Võru Linnavalitsus

Veemajandus

AS Võru Vesi
Eesti Linnade ja Valdade Liit
Eesti Vee-ettevõtjate Liit
Eestimaa Looduse Fond
Keskkonaministeerium
Keskkonnaagentuur
MTÜ Estonian Water Center
OÜ Keskkonnalahendused
OÜ Türi Vesi
Terviseamet

Põhiharidus

Eesti Haridustöötajate Liit
Eesti Linnade ja Valdade Liit
Haridus- ja Teadusministeerium
Kuusalu Keskkool
Leie Põhikool
Praxis
Riigikontroll
Tallinna Haridusamet
Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituut
Tartu Ülikooli Haridusteaduste Instituut

Raamatukogu

Eesti Linnade ja Valdade Liit
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing
Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium
Eesti Rahvusraamatukogu
Elva Vallavalitsus
Kultuuriministeerium
Lääne-Virumaa Keskraamatukogu
Raamatukoguteenuste Arenduskeskus
Saku Vallaraamatukogu
Tallinna Keskraamatukogu
Tallinna Ülikool
Tartu Linnaraamatukogu

Keskkond ja kliima

Arengukoostöö Ümarlaud
Eesti Linnade ja Valdade Liit
Keskkonnainvesteeringute Keskus
Keskkonnaministeerium
Lääne-Harju Vallavalitsus
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Riigikantselei
Rohetiiger
Rõuge Vallavalitsus
Statistikaamet
Tartu Linnavalitsus
Tartu Regiooni Energiaagentuur

Liikuvus

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Eesti Linnade ja Valdade Liit
Transpordiamet
Sotsiaalministeerium
Ligipääsetavuse Foorum
Eesti Puuetega Inimeste Koda
MTÜ Elav Tänav
Tallinna Strateegiakeskus
Rapla Vallavalitsus
Saarde Vallavalitsus
Saaremaa Vallavalitsus
Tartu Linnavalitsus

Rahvatervis ja turvalisus

Sotsiaalministeerium
Eesti Linnade ja Valdade Liit
Sotsiaalkindlustusamet
Siseministeerium
Justiitsministeerium
Rakvere Vallavalitsus
Saaremaa Vallavalitsus
Lääne-Harju Vallavalitsus
Raplamaa Omavalitsuste Liit
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
Võrumaa Arenduskeskus
MTÜ Eesti Naabrivalve
Päästeliit

Sport

Kultuuriministeerium
Sotsiaalministeerium
Eesti Linnade ja Valdade Liit
Elva Vallavalitsus
Rõuge Vallavalitsus
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet
Pärnumaa Spordiliit
Põlvamaa Spordiliit
Spordikoolituse ja -teabe SA
Eesti Jalgpalli Liit
Eesti Korvpalli Liit

Ettevõtluskeskkond**

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Eesti Linnade ja Valdade Liit
Eesti Väike- ja keskmiste ettevõtjate Assosatsioon
Elva Vallavalitsus
Geomedia OÜ
Hiiumaa Vallavalitsus
Maakondlike Arenduskeskuste Võrgustik
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Rahandusministeerium
Saue Vallavalitsus
Tööandjate Keskliit
Võrumaa Arenduskeskus

Kriisideks valmisolek*

Ligipääsetavus*

 

Kui soovite osa võtta mõne töörühma töös, siis võtke meiega ühendust.

*Töörühmad, mille juures puuduvad koosseisud, ei ole veel kohtunud.

**Teenusvaldkonnad, mida veel minuomavalitsus.ee lehel ei ole, kuid hindamiskriteeriumite väljatöötamine on töös.