Tartu ja Viljandi linn on avatuimad omavalitsused

Minuomavalitsuse veebis on 63 mõõdikut, mis moel või teisel hindavad valitsemise avatust. Kõige rohkem on neid avatud valitsemisega seotud mõõdikuid täitnud Tartu linn ja Viljandi linn.
RAHANDUSMINISTEERIUMI ANDMEANALÜÜTIK ATS AASMAA

Koostöös E-riigi Akadeemiaga on Minuomavalitsuse portaalist välja valitud 63 lävendit, mis hindavad:

  • üldist avatust (nt hankekorra olemasolu, eelarve täitmise avalikustamine, volikogu istungite avalikustamine, elanike rahulolu kaasamisega)
  • valimisaktiivsust ja konkurentsi volikogudesse, valdkonnapõhist kaasamist (nt kaasav eelarvestamine, valdkonna esindajate kaasamine töörühmadesse)
  • kogukondade toetamist (nt erinevad projektitoetused)
  • valdkonna info avalikustamist veebis (nt regulatsioonid, teenuste korraldus, taotluste esitamise võimalused)

Avatud valitsemisega on kõige parem seis Tartu linnas, kus 63st mõõdikust on täidetud 53. Samuti on head tööd tehtud ka Viljandis, kus avatud valitsemist hindavaid mõõdikuid on täidetud 48. Peaaegu samaväärselt on avatud valitsemise mõõdikud täidetud  Saue, Elva, Tartu ja Türi vallas ning Paide ja Pärnu linnas

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on Tartu Linnavalitsus aastaid järginud kaasava juhtimise põhimõtteid. „Linnaelu olulisemate otsuste tegemisse kaasame alati linlasi, pakkudes igale sihtrühmale just neile sobivaid kaasarääkimisvõimalusi. Oluline on ka, et linlased näevad, kuidas nende arvamused ja mõtted linna arengut mõjutavad. Tartlased on üldse väga aktiivsed linna arengus kaasa rääkima ja siin on väga tugev kogukonnatunne,“ rääkis Klaas.

Viljandi linnapea Madis Timpsoni sõnul on Viljandil suur rõõm, et nüüd neile lisandunud ka tunnustus kõige avatuma valitsemisega omavalitsuste kategoorias. „Oleme alati püüdnud olla linna juhtimises avatud ning kaasanud linna elanikke otsustusprotsessidesse rohkemgi kui seadus ette näeb. Oleme pidevalt arendanud ka e-teenuseid, mis võimaldavad linlastel mugavalt veebis vajalikud asjaajamised ära teha. Eriti suur väärtus oli e-teenustel kindlasti eelmisel aastal, kui koroonaolukord ei võimaldanud näost näkku suhtlemist," ütles Timpson, „Meil on hea meel, et see kõik kajastub ka statistikas, sest ma usun, et avatud valitsemine on oluline osa ühe linna juhtimises."

2020. aastal Rahandusministeeriumi elanike rahuloluküsitlus näitas, et Tartu linna ja Viljandi linna elanike rahulolu kaasamisega on Eestis esimese kümne seas. Elanike kaasamisega omavalitsuse arengu kavandamisse järjestus Tartu linn 3. kohale ja Viljandi linn 8. kohale. Samas tuleb märkida, et kaasamine sai elanike vastustes üleriigiliselt kõige madalamad tulemused ehk kaasamist tuleb edendada oluliselt kõikides omavalitsustes.

2020. aasta rahuloluküsitluse tulemused on leitavad SIIT

Täpsemaid avatud valitsemise tulemusi omavalitsuste lõikes saab näha siin:

* Analüüs ja artikli koostamine on toetatud Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist.