Rakvere vald, Muhu vald ja Võru linn — parimad võimaluste kasutajad

Omavalitsuse tausttegurid annavad aimu, millisel tasemel kohalikke teenuseid pakutakse. Lühidalt võime öelda, et mida suurem on elanike arv, tihedam paiknemine ning kõrgem tulukus, seda paremaid teenuseid peaks kodanik omavalitsuselt ootama.
RAHANDUSMINISTEERIUMI ANDMEANALÜÜTIK ATS AASMAA

Minuomavalitsus.ee mõõdab kohalike avalike teenuste taset pea 700 erineva mõõdikuga. Selle põhjal joonistub välja kirju pilt, millelt näeme, et munitsipaalteenuste kvaliteet on omavalitsuseti erinev. Lisades juurde tausttegurid, siis märkame mustrit, et rikkamas, suurema rahvaarvuga ja keskuslikus omavalitsuses on teenuste tase kõrgem. Sellele tuginedes oleme igale omavalitsusele arvutanud eeldatava lävendite täitmise osakaalu, mida saame võrrelda tegeliku tulemusega. Nii leiame millised omavalitsused eeldusi ületavad ning kes jäävad seatud ootustest allapoole.

Sedasi Eesti omavalitsusi võrreldes näeme, et kõige enam ületavad enda potentsiaali Rakvere vald, Muhu vald ning Võru linn. Kogu Eesti lõikes nähtub , et 43 omavalitsust ületavad ootuspärast lävendite täitmist ning 36 jäävad paraku alla oodatud tulemusele.

Omavalitsuste ootuste täitmise tulemused:

Sealjuures parimad võimaluste kasutajad ületavad ootuseid sarnasel määral - Rakvere vald 9,17%, Muhu vald 8,99% ning Võru linn 8,91%.

„Võru linnas on olnud palju debatte selle üle, kas me elame liialt suurelt. Tagantjärgi tarkusena on suurelt unistamine olnud väga motiveeriv, mis on aidanud leida ka häid lahendusi,“ kommenteeris häid tulemusi Võru linnavolikogu esimees Anti Haugas.

*Analüüs ja artikli koostamine on toetatud Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist.

Viimati uuendatud: 18. October 2022