Rakvere vald ja Paide linn on parimad võimaluste kasutajad

Elanike arv, tulukus ja elanike paiknemine kirjeldavad hästi omavalitsuste oodatavat eesmärkide täitmist. Nende näitajate põhjal arvutatud ootuseid ületavad kõige enam Rakvere vald ja Paide linn.

Varasemalt tehtud Minuomavalitsuse analüüsist lähtub, et elanike arv ja paiknemine ning omavalitsuse saadav tulu elaniku kohta on kõige olulisemad näitajad, millega saab arvutada kui palju peaks omavalitsus täitma Minuomavalitsuse veebi mõõdikuid.

Teisisõnu, läbi nende kolme näitaja saame arvutada, kui mitu protsenti mõõdikutest võiks iga omavalitsus täita. Selle tulemuse võrdlemisel tegeliku mõõdikute täitmise protsendiga, saame näitaja, mis ütleb kui palju omavalitsus ootusi ületas või neile alla jäi.

Kõige rohkem ületas ootuseid Rakvere vald, kus tegelik tulemus 69,0% on ootuspärasest 58,8% tervelt 10,2% enam.

Rakvere vallavanema Maido Nõlvaku sõnul on nende heade tulemuste taga töökad inimesed. “Näeme igapäevaselt vaeva, et iga elaniku mure saaks alati lahenduse. Lisaks tagab tugev kogukond selle, et ootuspärasest eesmärkide täitmisest pingutatakse alati enam. Samuti on hea näha meie inimeste pingutuste kajastumist ka tulemustes.” ütles vallavanem Nõlvak.

Paide linna ootuspärane tulemus on 62,7%, kuid tegelik mõõdikute täitmine näitab tulemuseks 71,4%, mis tähendab, et ootuseid ületatakse 8,7%.

Lisaks eraldi tunnustatud omavalitsustele on ootuspärasest tulemusest oluliselt kõrgemal ka Saue vald, Viljandi linn, Kadrina vald, Häädemeeste vald, Muhu vald, Tartu linn, Keila linn ja Võru linn.

* Analüüs ja artikli koostamine on toetatud Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist.

** Analüüsi aluseks olevad andmed olid 15. august 2021 kuupäeva seisuga.