Omavalitsuste töötajad tagavad oma elanikele paljud olulised teenused


Eelmisel nädalal esitleti 2019. aasta avaliku teenistuse aastaraamatut, mille kohaselt töötab avalikus sektoris 132 tuhat teenistujat, kellest omakorda 65 tuhat töötab kohalikus omavalitsuses ning nende omanduses olevates mittetulundusühingutes, sihtasutustes või äriühingutes. Millega need 65 tuhat inimest tegelevad?
Rahandusministeeriumi andmehaldur Piret Zahkna

Kui jaotada isikud teenistussuhte alusel kaheks, siis 5% (so 3 tuhat) nendest on ametnikud ja 95% (62 tuhat) töötajad. Valdkonnapõhiselt vaadates töötab enamus ehk 58% töötajatest (so 36 tuhat) lasteaedades, koolides ning noorte huvihariduses pakkuvates asutustes, 14% (so 9 tuhat) omavalitsusele kuuluvates haiglates, perearstikeskustes või muudes tervishoiuasutustes. Omavalitsuste omandis on 26 haiglat, kliinikut ja tervisekeskust (nt maakonnahaiglad, Ida-Tallinna Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla jne). Raamatukogudes, kultuuri-, spordi- ning noorsootöö  asutustes töötab 8% (so 5 tuhat) töötajatest ning sotsiaalvaldkonna teenuseid pakuvad 6% (so 4 tuhat) kogu töötajatest.

Aga kui palju teenistujaid töötab linna- või vallavalitsuses? Kõikidest teenistussuhetest moodustab valitsemissektor ca 8%. Kui aga pilti näitlikustada ning võtta üks mediaankeskmine omavalitsus (ca 8 000 elanikku), siis töötab ühes omavalitsuses üks vallavanem ja ca 25 ametnikku (so valdkonnajuhid, nõunikud ja spetsialistid). Teisi töötajaid on ca 400 ringis, kellest 230 isikut töötab hariduses, 35 tervishoius, 22 sotsiaalhoolekandes, 40 isikut kultuuris, spordis, noorsootöös ning ülejäänud (5%) on abiks elamumajanduses, keskkonnakaitses ning muudes majanduse valdkondades. 

* Analüüs ja artikli koostamine on toetatud Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist