Kuhu soovivad sinu valla elanikud kõige rohkem raha paigutada?

Kui valdavalt soovivad elanikud näha suuremat rahastamist haridusvaldkonnas, siis leidub ka omavalitsusi, kus esikohal on hoopis jäätmemajandus, kultuur, lastekaitse, liikuvus ja sport.

Kõige enam eelistatakse alus- ja põhiharidust, mis olid esimese eelistusena märgitud kokku 62 omavalitsuse elanikel. Ometigi leidus neidki, kus kõige enam lisaraha  soovitakse panna jäätmemajanduse, kultuuri, lastekaitse, liikuvuse või spordi arendamiseks.

Teiste seas paistsid kultuuri eelistamisega esile Haapsalu, Otepää, Tõrva ja Rakvere linna elanikud. Lastekaitse oli raha paigutamiseks esimene valik vaid linnades, kus peamiselt räägitakse vene keeles. Samas tuleb tähele panna, et justnimelt venekeelsetes omavalitsustes oli pea igas valdkonnas madal soov neisse üldse raha paigutada. Kahe Lõuna-Eesti omavalitsuse – Rõuge ja Antsla valla elanikud eristusid sooviga paigutada raha kõige enam jäätmemajanduse valdkonda. Sealjuures sporti lisaksid esimese eelistusena raha juurde vaid Rakvere valla elanikud.

Mitmetes valdkondades kattusid omavalitsuste elanike arvamused. Sama konsensuslikult kui haridusse sooviti raha juurde anda, peeti valitsemist ja muuseumeid kõige vähem rahavajavateks valdkondadeks.

Rahandusministeeriumi ja Maailmapanga koostöös valminud uuringust selgus, et enamik eestlasi soovivad võimaluse korral raha paigutada haridusvaldkonda.

Vaata enda omavalitsuse tulemust siit:

Viimati uuendatud: 18. October 2022