Kas suurem tulu toob rahulolu elukeskkonnaga?

Räägitakse, et õnn ei peitu rahas. Küllap on selles mõtteteras oma iva sees. Õnne pole statistikaamet veel eraldi mõõtnud, küll aga elanike rahulolu omavalitsusüksustes. Selle uuringu pealt selgus tõsiasi, et oma elukeskkonnaga väga rahul olemise ja palgatöötaja kuukeskmise brutotulu vahel on positiivne seos.
Statistikaameti juhtivanalüütik Mihkel Servinski

Kahjuks ei näita korrelatsioon, kas elukeskkonnaga ollakse rahul seepärast, et brutotulu on suurem või saadakse suuremat brutotulu seepärast, et ollakse üldiselt rohkem rahul. Näeme vaid, et kahe näitaja vahel on oluline seos.

Kõige suuremat brutotulu teenitakse Tallinna lähiümbruse omavalitsusüksustes. Kõige suurem on palgatöötaja kuukeskmine brutotulu Viimsi vallas (1819 eurot). Tallinn asub selles edetabelis üheksandal kohal (1444 eurot) ja esimene mitte Tallinna lähipiirkonna omavalitsusüksus on selles edetabelis üheteistkümnendal kohal asuv Kambja vald (1421 eurot). 

Kõige väiksem on palgatöötaja kuu keskmine brutotulu Ida-Viru linnades (Narvas 989 eurot, Sillamäel 1044 eurot ja Narva-Jõesuu linnas 1048 eurot). Ida-Viru linnade vahele mahub vaid Valga vald 1036 euroga.

Võib öelda, et elukeskkonnaga rahulolu edetabelis on olukord sarnane. Kõige rohkem olid rahul küll Muhu valla inimesed (väga rahul 36,8% vastanutest), ent järgmised seitse kohta kuulusid Tallinna lähiümbruse omavalitsusüksustele: Kiili vald (32,2%), Rae vald (26,3%), Harku vald (25,9%), Viimsi vald (25,8%), Saku vald (24,7%), Keila linn (21,9%) ja Jõelähtme vald (21,5%). Rea tagumise otsa moodustavad Narva linn (2,1%), Kohtla-Järve linn (3,3%), Jõhvi vald (4,2%), Valga vald (4,3%) ja Narva-Jõesuu linn (4,7%). Tallinn on elukeskkonnaga rahulolu (15,6%) poolest 25. positsioonil.

rahulolu_leibkonnaliikme_sissetulek

Üldisest suunast – rohkem rahulolu, rohkem brutotulu – on aga ka erinevusi. Muhu vallas on oma elukeskkonnaga üldiselt väga rahul paljud, aga brutotulu osas ollakse pigem keskmiste (1301 eurot) seas. Setomaa vallas on seevastu elanike teenitav brutotulu võrreldes teistega madalam (1050 eurot ja 75. positsioon pingereas), aga rahulolu elukeskkonnaga pigem keskmine (12,4% ja 38. positsioon).

rahulolu_leibkonnaliikme_sissetulek