Kas mõnes omavalitsuses on rohi rohelisem?

Distantsilt on Eesti omavalitsused üksteisest valdavalt vaid paari tunni kaugusel. See tähendab, et enamasti on eestlased kursis, kas naabervaldade „rohi on rohelisem“ kui enda kodukohas.
ROBERT LIPINSKI, MAAILMAPANGA KONSULTANT

Läbi Eesti sõites paistavad erinevused teinekord autoaknastki ning võib end tabada mõttelt „Huvitav, kas inimesed, kes neis kohtades elavad, on õnnelikud?“. Kui eelnevalt avaldatud artiklis selgus, et 62% eestlasi on oma elukohaga rahul, siis omavalitsuste kaupa lähenedes on pilt kirjum.

Kõik eestlased ei ole oma elukohaga rahul. Allolev kaart näitab, et vastupidiselt üleriigilisele kõrgele keskmisele tulemusele leidub linnu ja valdu, kus rahulolevate elanike osakaal on vaid 20-30%. Samal ajal leidub kohti, kus rahulolevaid elanikke on üle 80%. Teisisõnu, elanike rahulolu tase on omavalitsustes väga erinev.

Kaardilt joonistub hästi välja ruumiline jaotumine, näiteks on riigi idaosas madalam ning Tartu ja Tallinna ümbruses kõrgem rahulolu. Ometigi ei ole tegemist selge mustriga, sest näiteks Harjumaal lahknevad Kose ja Kiili valla, kahe piirneva omavalitsuse, tulemused lausa 24% võrra. Samuti saab märkida Lääneranna valda, mille rahulolu on 36%, kuid mis asub vaid 8 km kaugusel Muhu vallast, mille rahulolu on riigi kõrgeim - 90%.

 

Uuringu üksikasjad

Uuring viidi läbi veebis 2021. aasta juunist oktoobrini. Kokku vastas küsitlusele 7219 inimest 76 omavalitsusest. Esimeses osas tuli avaldada arvamust oma kohaliku omavalitsuse kohta, sh hinnata poliitikakujundajate tõhusust ja omavalitsuse reageerimisvõimekust. Teises osas sai kasutada uudset küsitlusvahendit (inglise keeles quadratic voting for survey research - QVSR), mis hindab vastuse puhul ka selle tõenäolist kaalu. Vastajad said end kohaliku poliitikakujundaja rolli asetada ning oma äranägemise järgi “eelarvet” koostada. Kokku sai hinnata 16 kohalikku teenust - alates alusharidusest kuni jäätmekäitluseni. QVSR kui otsustamisvahend on populaarsust kogumas nii akadeemikute kui poliitikakujundajate ringkondades (vt siin). Uuring viidi läbi enne 2021. aasta kohalikke valimisi, seega peegeldavad tulemused hinnangut eelmiste koosseisude tulemuslikkusele. Tulemusi saab käsitleda kui võimalikku sisendit reformideks ja uuteks poliitilisteks suundadeks tulevaste kohalike otsustajate jaoks.

Andmed on allalaetavad siit