Elukeskkond mõjutab rahulolu omavalitsusüksuse juhtimisega

Üldiselt oma elukeskkonnaga rohkem rahulolevad inimesed on pigem rohkem rahul ka kohaliku omavalitsuse juhtimisega oma elukohas. Selline seos ilmnes aasta alguses korraldatud kohalike omavalitsuste elanike rahulolu-uuringu tulemustest.
Statistikaameti juhtivanalüütik Mihkel Servinski ja analüütik Marika Kivilaid

Selles tõdemuses on siiski ka mõtlemapanevaid kõrvalekaldeid. Võtame näiteks Muhu ja Viimsi valla, mille elanikud on üldiselt oma elukeskkonnaga kaks kõige enam rahulolevat. Muhu valla elanikud on väga rahul ka valla juhtimisega, rahulolu on märkimisväärselt kõrgem kui teistes kohalikes omavalitsustes. Viimsi valla puhul on aga rahulolu valla juhtimisega silmatorkavalt madal: pooled vastajatest ei olnud valla juhtimisega rahul ja 13,6% ei osanud küsimusele vastata. Nii on lõhe üldise elukeskkonnaga ja kohaliku omavalitsuse juhtimisega rahulolu vahel Viimsi vallas suurim, ligi 60 protsendipunkti.

Viimsi vald pole muidugi ainuke omavalitsusüksus, kus rahulolu elukeskkonnaga on märgatavalt kõrgem, kui rahulolu kohaliku omavalitsuse juhtimisega. Kahe näitaja erinevus on 50 protsendipunkti veel näiteks Mustvee ja Kuusalu vallas ning ligi 50 protsendipunkti Otepää vallas.

Teistest omavalitsusüksustest eristub veel Maardu linn, mis juhtimisega rahulolu poolest on esimese kümne omavalitsusüksuse hulgas, ent elukeskkonnaga rahulolu poolest jääb viimasesse otsa. Uuringutulemustele toetudes tuleb siiski tõdeda, et Eestis pole ühtki omavalitsusüksust, kus inimeste rahulolu omavalitsusüksuse juhtimisega oleks suurem kui üldiselt elukeskkonnaga.

Rahulolu elukeskkonna ja omavalitsuse juhtimisega