Algas ligipääsetavuse teenusvaldkonna hindamiskriteeriumite muutmine

11. oktoobril kogunes ligipääsetavuse töörühm, et üle vaadata ning kaasajastada minuomavalitsus.ee ligipääsetavuse teenusvaldkonna hindamiskriteeriumid.

Töörühma koosseisu kuuluvad:

 • Lili Tiri, Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna nõunik
 • Meelis Joost, Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna nõunik
 • Jüri Järve, MTÜ Ligipääsetavuse Foorum
 • Veiki Laan, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tegevjuht
 • Jakob Rosin, Eesti Pimedate Liidu esimees
 • Mari Puuram, Eesti Puuetega Inimeste Koja nõunik
 • Teet Kallaste, Eesti Vaegkuuljate Liidu nõukoja esimees
 • Mailis Kaljula, Eesti Linnade Valdade Liidu nõunik
 • Kaido-Allan Lainurm, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti ehitus- ja raudteeosakonna peaspetsialist
 • Joel Jesse, Transpordiameti liikuvuse korraldamise teenistuse direktor 
 • Tõnu Troon, Viimsi valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja
 • Renate Pihl, Saaremaa valla arendusjuht

 

Esimesel kohtumisel arutati läbi esmased mõtted, kuidas omavalitsuste ligipääsetavuse valdkonda saaks paremini mõõta ja hinnata. Käesoleva aasta jooksul soovitakse jõuda muudatusettepanekuteni, mis esitatakse teenustasemete nõukojale

Ligipääsetavuse teenusvaldkonna hindamiskriteeriumitega saab tutvuda minuomavalitsus.ee teenustasemete lehel avades teenusvaldkonna „Ligipääsetavus“. 

Küsimused ja ettepanekud ettevõtluse hindamiskriteeriumite parendamiseks: ats.aasmaa@fin.ee või 611 3134.

Viimati uuendatud: 18. October 2022