Aab: omavalitsuste teenuste tase paraneb

Eesti omavalitsused tegid eelmisel aastal edusamme mitmes teenusevaldkonnas, selgub rahandusministeeriumi kogutud andmetest. Veebilehelt minuomavalitsus.ee näeb, et võrreldes 2018. aastaga on mõnevõrra edenenud näiteks kriisiennetuse, elamumajanduse ja sotsiaalhoolekande teenused.

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul näitab suurimat tõusutrendi Rakvere vald, kus teenused on paranenud kuues valdkonnas. „Häid näiteid leiab ka teiste omavalitsuste hulgast, näiteks Anija, Kohila, Viru-Nigula vallas ning Võru linnas on tõusnud viie teenuse tase. Üle Eesti viitab näitajate kasv teenuste üleüldisele arengule enamikes valdkondades.“

Eelmise aasta andmed näitavad, et enamikel omavalitsustel on täna plaan hädaolukorra lahendamiseks ning regulaarselt viiakse läbi kriisiõppuseid. Ka on lisandunud positiivseid näitajaid elamu- ja kommunaalmajandusse, kus toiminguteks kasutatakse nüüd rohkem ehitisregistrit ning spordivaldkonda, mille näit on tõusnud tänu hooldatud terviseradadele ja sportimisvõimaluste laienemisele.

Samuti on tänu hooldekodudesse kvalifitseeritud tööjõu lisandumisele mõnevõrra paranenud täiskasvanute sotsiaalhoolekande teenus. Kui 2018 oli see valdavalt alla keskmise, siis 2019. aastal on teenus paranenud 27 omavalitsuses. „Sotsiaalvaldkonnas on vähemalt pool rehkendust omavalitsuste teha ning hea meel on tõdeda, et omavalitsused püüavad siin paremad olla,” ütles sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. “Täna on suurimad kitsaskohad kõrge hoolduskoormusega lähedased, ebaühtlase kättesaadavuse ja kvaliteediga koduteenused ning inimestele üle jõu käivad hooldekodude arved. Inimeste heaolu tõus on tagatud, kui sotsiaalvaldkonda nähakse investeeringu, mitte kuluna.“

Toimunud muutusi omavalitsustes ja valdkondades saab vaadata veebilehelt minuomavalitsus.ee, kuhu on lisatud 2019. aasta andmed. Veebileht vaatleb kõiki peamisi omavalitsuste vastutusvaldkonna teenuseid kokku läbi ligi 300 kriteeriumi ning kõiki teenuseid on hinnatud ühtse hindamismetoodika alusel. Hindamiseks vajalikke andmeid on kogutud riiklikest registritest ja riigiasutuste andmebaasidest, kohalikelt omavalitsustelt ning Statistikaametilt. Veebilehega soovitakse kaasa aidata kohalike teenuste arengule üle Eesti. Portaali andmeid uuendatakse iga-aastaselt aastase tagasivaatega.

Teenus Muutus
Valitsemine -1,10%
Alusharidus 2,90%
Põhiharidus -2,30%
Noorsootöö 2,70%
Elamu- ja soojusmajandus 7,80%
Veemajandus -1,00%
Jäätmemajandus 1,20%
Liikuvus 0,70%
Täiskasvanute sotsiaalhoolekanne 12,60%
Laste heaolu 1,00%
Kultuur 1,30%
Sport 5,80%
Muuseumid *
Raamatukogu -1,20%
Rahvatervis ja turvalisus 2,00%
Kriisideks valmistumine 11,90%

*Seoses metoodika muudatusega ei kajastu andmetes muuseumide valdkond.