2020. aasta kõrgeima arenguhüppe tegid Saue, Lääne-Harju ja Valga vallad

Minuomavalitsuse pea 600 mõõdiku analüüs näitab, et kõige suurema arengu 2020. aastal tegid Saue vald, Lääne-Harju vald ja Valga vald.
RAHANDUSMINISTEERIUMI ANDMEANALÜÜTIK ATS AASMAA

2019. aastal oli Eesti omavalitsuste keskmine mõõdikute täitmise määr 58,5%. 2020. aastal on sama näitaja tõusnud 60,4%. See tähendab, et võrreldes 2019. aastaga täidetakse keskmises omavalitsuses erinevate valdkondade peale üle 10 mõõdiku rohkem.

Tšempioniväärilise arenguhüppe teinud Saue, Lääne-Harju ja Valga vallad parandasid võrreldes 2019. aastaga mõõdikute täitmist vastavalt 12,2%; 11,4% ja 11,1%. Kõigil kolmel on tulemus selgelt paranenud rahvatervise ja turvalisuse ning kriisideks valmisoleku valdkondades. Saue vallal on suuremat arengut veel näha täiskasvanute sotsiaalhoolekandes ja spordis, kuid Lääne-Harju ja Valga valla puhul on paranemine toimunud jäätmemajanduses. Lisaks kolmele suurimale hüppajale toimus märkimisväärne tulemuste paranemine ka Toila vallas, Viimsi vallas, Rakvere vallas, Alutaguse vallas, Sillamäe linnas ja Rapla vallas.

Saue vald näeb enda tulemuste paranemise taga haldusreformi mõjusid. “Ei saa öelda, et varem oleks midagi väga halvasti olnud, aga ühinemisjärgselt on tulnud siiski liikuda suuremate sammudega. Teisalt andis just ühinemine selleks võimaluse, muidu oleks olnud raske selles kategoorias võita. Hea, et saame elu Eestis paremaks muuta.” ütles Saue vallavanem Andres Laisk

Valga asevallavanema Meeli Tuubeli sõnul tagas arenguhüppe eelkõige kvaliteetne ja põhjalik andmete esitamine käesoleval kevadel. “Vallavalitsuse ametnikega töötasime keskendunult andmestikuga, küsisime sisendit hallatavatelt asutustelt, analüüsisime andmeid, valla õigusakte või arengudokumente ning kodulehel esitatud infot.” ütles Tuubel, kes juhtis ka andmete esitamise protsessi Valga vallas.

Asevallavanem lisas ka, et Minuomavalitsuse tehtav hindamine on hea ka valla arengu seisukohalt: “See näitab kätte kitsaskohad ja parendamist vajavad töölõigud. Saime iseenda hindamisega ka sisekaemuse, mida tuleb arengudokumentides paremini käsitleda.” kommenteeris Tuubel.

Täpsemad 2019. ja 2020. aasta mõõdikute täitmise tulemused:

* Analüüs ja artikli koostamine on toetatud Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist.