Rahulolutöölaud

Jaanuaris 2020 korraldatud rahulolu-uuringu* raames paluti Eesti elanikel hinnata kodukoha omavalitsuse pakutavaid teenuseid. Alloleval graafikult on võimalik uurida kohalike omavalitsuste rahulolutaset erinevate teemade lõikes.

Täpsema kasutusjuhendi töölaua kasutamiseks leiab lehe lõpus.

Omavalitsuste võrdlusvaade:

Ühe omavalitsuse vaade:

Andmed on kuvatud Microsoft PowerBI-s, mis võimaldab graafikuid muuta vastavalt valikutele.

All toodud joonis selgitab kuidas antud töölauda kasutada. Lihtsuse tagamiseks on töölaua erinevad osad nummerdatud.

  • Soovituslik on kuvada töölaud täisekraanil (suurendus graafiku paremas nurgas).
  • Saab valida andmed, mille tulemusi kuvatakse (1.)
  • Võimalik valida suuruse, tagamaalisuse ja tulukuse alusel omavahel sarnased omavalitsused (2.)
  • Töölaual kuvatakse valitud tunnustele (2.) vastavate omavalitsuste andmed (3.) 
  • Kaardil on esile tõstetud KOV-id, mis vastavad eelnevalt tehtud valikutele (4.)
  • Lisaks on võimalik paremal pool vaadata andmeid maakonniti. Maakonna valik kajastub vaid graafikul (5.)

Punased nooled näitavad töölaua erinevate osade omavahelist suhtlust. Kui teha töölaua ühel graafikul valik, siis nool näitab, kuhu selle mõju avaldub.

Mitmikvalikute tegemiseks on vajalik valiku tegemisel hoida all Ctrl-nuppu.

Rahulolugraafiku selgitus

 

Elanike rahulolu uuringu detailsemad andmed on leitavad Statistikaameti andmebaasist: http://andmebaas.stat.ee/Index.aspx?lang=et&DataSetCode=KO11

Täpne küsimustik on allalaetav siit.

* Rahulolu-uuringust jäeti välja Vormsi, Ruhnu ja Kihnu vald
** Analüüs ja artikli koostamine on toetatud Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist.

Viimati uuendatud: 18. October 2022