Rahulolugraafik interaktiivselt

Jaanuaris 2020 korraldatud rahulolu-uuringu* raames paluti Eesti elanikel hinnata kodukoha omavalitsuse pakutavaid teenuseid. Alloleval graafikult on võimalik uurida kohalike omavalitsuste rahulolutaset erinevate teemade lõikes.

Täpsema kasutusjuhendi graafiku kasutamiseks leiab lehe lõpus.

 

Andmed on kuvatud Microsoft PowerBI-s, mis võimaldab graafikuid muuta vastavalt valikutele.

All toodud joonis selgitab kuidas antud graafikut kasutada. Lihtsuse tagamiseks on graafiku erinevad osad nummerdatud.

  • Soovituslik on kuvada graafik täisekraanil (suurendus graafiku paremas nurgas).
  • Saab valida andmed, mille tulemusi kuvatakse (1.)
  • Võimalik valida suuruse, tagamaalisuse ja tulukuse alusel omavahel sarnased omavalitsused (2.)
  • Graafikul kuvatakse valitud tunnustele (2.) vastavate omavalitsuste andmed (3.) 
  • Kaardil on esile tõstetud KOV-id, mis vastavad eelnevalt tehtud valikutele (4.)
  • Lisaks on võimalik paremal pool vaadata andmeid maakonniti. Maakonna valik kajastub vaid graafikul (5.)

Punased nooled näitavad graafiku erinevate osade omavahelist suhtlust. Kui teha graafiku mingis sektsioonis valik, siis nool näitab, kus see mõju avaldub.

Mitmikvalikute tegemiseks on vajalik valiku tegemisel hoida all Ctrl-nuppu.

Rahulolugraafikut selgitav joonis

Elanike rahulolu uuringu detailsemad andmed on leitavad Statistikaameti andmebaasist: http://andmebaas.stat.ee/Index.aspx?lang=et&DataSetCode=KO11

* Rahulolu-uuringust jäeti välja Vormsi, Ruhnu ja Kihnu vald
** Analüüs ja artikli koostamine on toetatud Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist.