Piirkondlikud põhinäitajad ja algandmed

Allolevas töölauas on välja toodud piirkondade põhinäitajad ning valdkondade kaupa algandmed omavalitsuste kohta, mida kasutame minuomavalitsuse kriteeriumite täitmise mõõtmiseks.

Peamised arvandmed on välja toodud graafikutena, tekstiliste algandmetega on võimalik tutvuda kui vajutada iga valdkonna all nuppu "vaata algandmeid". Soovitav on töölauda vaadata täisekraani vaates (nupp paremal all ääres) või kasutada seda linki.

Valdkondi lisandub aja jooksul juurde.