Omavalitsuste teenustasemete hindamise nõukoda

Omavalitsuste teenustasemete hindamise nõukoda on laiapõhjaline nõu andev kogu, mis suunab "Minuomavalitsuse" hindamistööriista arengut.

Nõukoja ülesanneteks on:

  • teha parendusettepanekuid ja anda soovitusi hindamistööriista arendamiseks;
  • hindamismetoodika, kriteeriumite ja lävendite muudatuste kinnitamine;
  • anda soovitusi hindamistööriista kommunikeerimiseks ja tutvustamiseks.

 

Nõukoja koosseis (2021):

Kai Klandorf (Vabaühenduste Liit), nõukoja esinaine
Marika Saar (Elva Vallavalitsus), nõukoja aseesinaine
Airi Mikli (Riigikontroll)
Andres Pajula (Tallinna Haridusamet)
Andrus Jõgi (Rahandusministeerium)
Harry Moora (SEI Tallinn)
Hille Hinsberg (Open Knoledge Estonia)
Jan Trei (Esti Linnade ja Valdade Liit)
Kaie Küngas (Rahandusministeerium)
Karro Külanurm (Põltsamaa Vallavalitsus)
Mihkel Servinski (Statistikaamet)
Rait Kuuse (Sotsiaalministeerium)
Rauno Vinni (Riigikontroll)
Reelika Pirk (Haridus- ja Teadusministeerium)
Rivo Noorkõiv (Geomedia OÜ)
Tauno Võhmar (Alutaguse Vallavalitsus)
Triin Reisner (Riigikantselei)
Veiko Sepp (Tartu Ülikool)