Omavalitsuste kinnisvara ülevaade

Allolevas töölauas on võimalik tutvuda kohalike omavalitsuste omandis olevate hoonete andmetega.

Andmed põhinevad kinnistusraamatul ja ehitisregistril, lisaks küsiti põhifunktsiooniga seotud hoonete kohta omavalitsuste hinnangut seisukorra kohta. Töölaual on võimalik vaadata ka KOV omandis olevate hoonete nimekirja koos detailsete andmetega. Soovitav on allolevat töölauda kasutada täisekraani vaates (all paremas nurgas olev nupp või kasutada seda linki). Juhend on leitav allpool.

 

Omavalitsused andsid hoonete seisukorrale hinnangu skaalal 1 (väga halb) kuni 5 (väga hea) lähtudes järgnevast:

  1. Väga halb - avariiline seisund; kasutamiseks ohtlik;
  2. Halb - vajab kiiremas korras tähelepanu; ei vasta tervisekaitse ja/või tuleohutuse nõuetele; avariioht; kõrgendatud risk;
  3. Rahuldav - kasutuskõlblik kuid funktsionaalselt vananenud; vajab pidevat järelevalvet avariiohu ennetamiseks;
  4. Hea - uuendatud 3-5(-10) a tagasi; nõuetekohaselt hooldatud; eakohaselt kulunud; vastab suures osas tervisekaitse ja tuleohutuse nõuetele;
  5. Väga hea - kaasajastatud vähem kui 3a tagasi; vastab tervisekaitse ja tuleohutuse nõuetele.

 

Juhis:

Töölaual saab navigeerida kasutades erinevaid nuppe. Töölaud on interaktiivne - st ühele graafikule või graafiku elemendile vajutades muutuvad ka teised graafikud.

Näiteks allolevas näites valisin kaardilt Saku valla (leht "kõik KOV omandis olevad hooned"). Nüüd näen teistelt graafikutelt, et Saku vallas on keskmisest rohkem pinda elaniku kohta haridushoonetes, samas osaliselt tagamaaliste omavalituste grupis (kuhu Saku vald kuulub), on Saku vallal keskmisest vähem pinda. Samas vaates on võimalik ka näiteks valida ainult haridushooned, et näha, kui suur osakaal neist hoonetest on vähemalt C-energiaklassiga - selleks tuleb vajutada "haridushooned" valikule alumises graafikus. Et valida mitu filtrit/tingimust, tuleb klikates all hoida ctrl nuppu. Filtrist lahti saamiseks tuleb vajutada uuesti samale elemendile või valida uus filter.

näide

Täpsemate andmete lehel on sarnase loogika alusel võimalik filtreerida. Näiteks vajutades "sõõriku" legendile "energiaklass C või rohkem" (alloleval joonisel märgitud punasega), siis muutuvad ka teised visuaalid ja tabelis kuvatakse ainult hooned, mille energiaklass on C või kõrgem. Filtri tühistamiseks tuleb vajutada uuesti samale elemendile või valida uus. 

näide2

Küsimuste ja ettepanekute korral palun võtke ühendust Andreas Aljas'ega (andreas.aljas@fin.ee; 611 3187).

Viimati uuendatud: 18. October 2022