Omavalitsuste andmekorje küsimustikud

Viimase andmekorje viis Statistikaamet omavalitsuste seas läbi kevadel 2021. Omavalitsustel paluti vastustes lähtuda 2020. aasta seisust.

Valdkondlikud küsimustikud:

Aluharidus
Elamu- ja soojamajandus
Jäätmemajandus
Kultuur
Laste heaolu
Liikuvus
Muuseum
Noorsootöö
Põhiharidus
Raamatukogu
Rahvatervis ja turvalisus
Sport
Täiskasvanute sotsiaalhoolekanne
Valitsemine
Veemajandus