Omavalitsussektori teenistujad

Avalikus sektoris töötab 132 tuhat teenistujat, kellest 65 tuhat töötab kohalikus omavalitsuses ning nende omanduses olevates mittetulundusühingutes, sihtasutustes või äriühingutes. Millega need 65 tuhat inimest tegelevad?