Omavalitsuse raport

Allolevalt töölaual on võimalik detailselt tutvuda iga omavalitsuse ülevaatega. Kirjeldatud on omavalitsuste taustanäitajad, 2021. aasta teenustasemete muutused, sarnasused teiste omavalitsustega jpm.

Viimati uuendatud: 18. October 2022