Valga vald

+ Lisa võrdlusesse
Hajutatus
Keskus tagamaaga
Elanike arv
> 16 000
Tulukus
Toimetulev
Valdkond / Tase Tase
3
6
5
6
3
0
4
5
5
2
5
3
4
2
5
3
4
1
6
5
2
1
0
x
4
1
3
3
7
3
2
1
2
0
1
2
1
3
1
3
1
1
0
1
2
4
0
0
1
0
1
5
4
6
0
6
5
4
6
9
4
6
6
5
6
4
4
5
6
5
2
1
1
2
2
2