Tõrva vald

+ Lisa võrdlusesse
Hajutatus
Osaliselt tagamaaline
Elanike arv
4 000 - 7 999
Tulukus
Toimetulev
Valdkond / Tase Tase
3
6
3
4
3
4
4
4
2
5
4
4
4
4
5
3
2
0
6
5
5
4
6
x
4
2
6
6
2
9
6
5
4
6
5
2
1
2
1
6
2
2
5
3
2
6
2
3
1
3
4
4
4
4
3
5
6
6
6
7
4
2
2
3
2
3
1
3
4
5
3
3
1
6
2
2