Hajutatus
Osaliselt tagamaaline
Elanike arv
8 000 - 15 999
Tulukus
Keskmiselt tulukas
Valdkond / Tase Tase
5
5
5
7
7
2
4
5
6
3
5
3
9
5
3
5
6
6
6
7
1
2
4
x
4
1
1
1
3
3
2
1
3
0
1
2
1
4
1
5
3
4
4
4
4
9
2
4
9
3
1
4
5
6
3
5
5
3
6
6
4
2
5
3
1
2
2
3
1
3
3
3
3
6
3
3