Hajutatus
Keskus tagamaaga
Elanike arv
8 000 - 15 999
Tulukus
Toimetulev
Valdkond / Tase Tase