Hajutatus
Osaliselt tagamaaline
Elanike arv
> 16 000
Tulukus
Tulukas
Valdkond / Tase Tase