Hajutatus
Osaliselt tagamaaline
Elanike arv
> 16 000
Tulukus
Tulukas
Valdkond / Tase Tase
6
8
6
8
6
5
5
5
5
6
3
5
9
8
5
6
4
6
8
6
5
3
6
x
5
2
5
6
3
9
6
6
4
6
6
4
3
7
4
5
4
4
5
3
4
4
3
3
3
3
9
4
5
7
3
5
4
3
4
8
6
x
x
x
x
2
1
2
9
4
4
5
2
6
3
3