Räpina vald

+ Lisa võrdlusesse
Hajutatus
Osaliselt tagamaaline
Elanike arv
4 000 - 7 999
Tulukus
Toimetulev
Valdkond / Tase Tase
3
3
2
5
5
2
5
3
3
3
2
5
9
5
5
7
6
7
7
7
4
4
6
9
2
5
4
6
6
6
2
2
1
3
1
0
4
1
3
2
2
3
9
2
5
2
4
2
3
4
3
3
5
1
3
2
2
4
5
3
1
2
2
1
4
4
2
9
7
5
3
2
6
6
9
8
9
6
6