Põlva vald

+ Lisa võrdlusesse
Hajutatus
Osaliselt tagamaaline
Elanike arv
8 000 - 15 999
Tulukus
Toimetulev
Valdkond / Tase Tase
3
7
5
6
3
0
4
5
5
7
4
3
9
1
6
3
3
6
6
6
3
4
9
x
9
2
4
6
3
3
4
2
4
2
2
4
4
5
5
4
4
3
1
9
2
6
4
4
9
3
6
4
7
7
6
6
6
3
6
9
7
0
0
1
1
3
3
3
6
8
3
4
4
3
2
2