Pärnu linn

+ Lisa võrdlusesse
Hajutatus
Keskus tagamaaga
Elanike arv
> 16 000
Tulukus
Keskmiselt tulukas
Valdkond / Tase Tase
6
7
6
6
8
3
4
4
7
4
4
3
9
2
7
6
8
3
4
8
3
3
4
7
3
4
6
4
7
4
1
1
2
1
5
2
8
6
5
4
4
6
3
3
5
4
4
3
9
5
4
4
9
4
4
6
4
6
9
9
2
3
1
2
5
4
4
1
6
4
4
4
5
4
9
4
4
2
5