Pärnu linn

+ Lisa võrdlusesse
Hajutatus
Keskus tagamaaga
Elanike arv
> 16 000
Tulukus
Keskmiselt tulukas
Valdkond / Tase Tase
6
7
5
8
4
3
4
5
6
2
5
3
9
1
5
4
8
0
6
8
3
3
3
x
4
3
3
6
3
9
3
3
4
3
5
5
4
5
5
5
4
4
6
4
5
4
4
4
3
3
9
4
4
7
0
8
6
4
6
8
9
2
4
3
1
3
6
3
1
6
3
2
2
2
4
4