Pärnu linn

+ Lisa võrdlusesse
Hajutatus
Keskus tagamaaga
Elanike arv
> 16 000
Tulukus
Keskmiselt tulukas
Valdkond / Tase Tase
6
7
6
6
4
3
4
4
7
2
4
3
9
2
7
4
8
0
4
7
3
3
4
7
3
4
6
4
9
4
1
1
2
1
5
2
8
6
5
5
5
6
6
3
5
4
4
3
9
5
4
4
9
2
4
6
4
6
9
9
2
3
1
2
5
4
4
1
6
4
4
4
5
4
9
4
4
2
5