Pärnu linn

+ Lisa võrdlusesse
Hajutatus
Keskus tagamaaga
Elanike arv
> 16 000
Tulukus
Keskmiselt tulukas
Valdkond / Tase Tase
5
7
5
6
8
4
4
5
7
5
5
5
3
5
3
3
4
4
7
3
3
3
9
3
4
2
4
4
2
2
0
5
6
5
3
8
3
6
6
6
3
3
3
7
3
2
3
4
4
5
5
6
6
3
8
6
5
6
6
9
1
3
1
0
6
7
6
3
6
4
4
6
6
2
5
3
4
9
4
4
2
5
1
3
0
3