Narva linn

+ Lisa võrdlusesse
Hajutatus
Keskuslik
Elanike arv
> 16 000
Tulukus
Toimetulev
Valdkond / Tase Tase
3
2
6
3
5
0
5
5
6
5
5
5
9
3
6
4
6
1
4
6
3
1
4
7
0
6
5
9
9
6
1
1
1
1
3
4
9
4
2
5
4
6
3
3
5
5
5
4
4
7
4
3
6
3
3
6
5
6
9
6
x
x
x
x
3
9
3
6
3
5
3
4
3
6
9
6
6
5
6