Narva linn

+ Lisa võrdlusesse
Hajutatus
Keskuslik
Elanike arv
> 16 000
Tulukus
Toimetulev
Valdkond / Tase Tase
3
2
4
5
5
0
5
5
9
5
5
5
9
4
6
4
6
1
8
5
2
1
5
x
4
0
4
3
9
9
4
2
3
4
2
3
6
6
6
2
3
3
3
4
5
4
3
6
3
3
1
4
5
6
3
5
5
4
6
9
6
x
x
x
x
3
9
3
6
3
5
5
6
5
4
4