Narva linn

+ Lisa võrdlusesse
Hajutatus
Keskuslik
Elanike arv
> 16 000
Tulukus
Toimetulev
Valdkond / Tase Tase
3
3
8
4
5
0
4
4
4
5
5
3
4
3
4
3
5
4
5
3
2
3
9
1
4
3
9
4
2
1
3
2
2
2
1
2
2
5
6
5
1
4
5
6
3
6
3
5
4
1
4
3
4
3
3
5
4
6
9
6
x
x
x
x
3
7
2
7
2
5
3
3
4
1
6
7
6
9
6
6
5
6
3
4
2
9