Loksa linn

+ Lisa võrdlusesse
Hajutatus
Keskus tagamaaga
Elanike arv
< 4 000
Tulukus
Toimetulev
Valdkond / Tase Tase
2
5
5
3
3
0
3
5
5
5
4
2
2
2
2
2
3
3
5
3
3
6
3
0
4
4
9
3
3
3
2
3
4
2
0
9
3
1
1
9
5
2
2
5
2
4
1
3
1
0
3
2
3
3
3
5
4
6
5
4
x
x
x
x
2
3
2
1
3
4
5
5
7
6
3
6
2
9
4
4
2
3
1
4
2
1