Loksa linn

+ Lisa võrdlusesse
Hajutatus
Keskus tagamaaga
Elanike arv
< 4 000
Tulukus
Toimetulev
Valdkond / Tase Tase
3
5
5
3
5
0
5
5
4
7
3
4
4
3
4
5
6
3
4
6
5
3
6
5
0
6
6
4
5
9
5
6
4
3
2
3
1
3
5
2
2
4
9
1
1
2
5
3
3
1
3
4
5
3
3
2
4
2
4
3
x
x
x
x
2
2
2
3
3
4
6
4
6
2
9
4
4
2
3