Loksa linn

+ Lisa võrdlusesse
Hajutatus
Keskus tagamaaga
Elanike arv
< 4 000
Tulukus
Toimetulev
Valdkond / Tase Tase
2
6
4
3
4
0
5
5
6
8
4
4
9
3
5
5
5
6
6
5
4
3
6
x
5
0
6
6
4
3
9
3
4
5
3
2
4
1
0
4
4
4
4
9
3
3
4
5
3
6
5
3
3
6
3
3
2
5
0
5
1
x
x
x
x
3
3
2
4
3
5
7
3
7
2
2