Keskmine omavalitsus

Hajutatus
Osaliselt tagamaaline
Elanike arv
8 000 - 15 999
Tulukus
Keskmiselt tulukas
Valdkond / Tase Tase
5
7
5
5
5
4
5
4
5
5
4
5
9
4
6
5
5
6
8
7
4
4
6
x
5
3
4
6
4
9
4
3
4
3
3
4
3
4
4
4
3
3
4
4
3
6
2
2
9
3
6
4
5
6
3
6
4
4
4
7
5
2
4
3
2
3
2
3
4
5
4
4
3
5
3
3