Kohtla-Järve linn

+ Lisa võrdlusesse
Hajutatus
Keskus tagamaaga
Elanike arv
> 16 000
Tulukus
Toimetulev
Valdkond / Tase Tase
3
5
5
3
4
0
4
5
6
5
4
5
9
3
6
3
1
3
6
5
4
1
5
x
4
0
9
9
9
9
4
2
5
2
2
1
1
4
1
1
4
4
6
4
5
4
3
1
3
4
7
3
3
3
0
3
3
3
6
3
5
3
4
4
5
3
4
4
6
5
3
3
6
1
3
3