Kohtla-Järve linn

+ Lisa võrdlusesse
Hajutatus
Keskus tagamaaga
Elanike arv
> 16 000
Tulukus
Toimetulev
Valdkond / Tase Tase
3
5
5
5
4
0
5
5
6
4
5
5
9
3
7
5
3
3
9
7
4
3
9
6
0
8
7
9
9
4
2
2
4
2
2
3
5
4
1
3
3
6
3
2
3
2
2
1
3
5
3
1
1
1
2
4
4
6
8
5
2
5
3
2
4
2
4
6
5
4
2
2
3
6
9
6
3
8
6