Kohtla-Järve linn

+ Lisa võrdlusesse
Hajutatus
Keskus tagamaaga
Elanike arv
> 16 000
Tulukus
Toimetulev
Valdkond / Tase Tase
3
7
6
3
5
0
4
5
5
5
5
3
2
3
3
2
4
4
5
3
4
9
9
1
4
4
9
4
2
2
2
3
2
3
3
2
3
5
7
6
1
4
4
6
2
6
3
4
3
1
3
2
3
1
2
5
5
6
6
5
1
5
2
1
2
3
3
2
2
5
3
8
3
1
5
9
6
9
6
3
8
6
0
2
0
2