Hajutatus
Osaliselt tagamaaline
Elanike arv
8 000 - 15 999
Tulukus
Keskmiselt tulukas
Valdkond / Tase Tase
6
4
6
6
6
4
5
4
5
5
2
3
4
2
4
8
9
7
4
8
3
4
6
5
2
3
6
3
4
3
3
3
5
3
5
4
5
5
3
5
6
4
3
4
7
3
6
4
9
1
4
3
9
2
3
6
5
4
9
4
x
x
x
x
3
3
3
1
5
6
5
6
3
6
9
5
9
5
1