Hajutatus
Osaliselt tagamaaline
Elanike arv
8 000 - 15 999
Tulukus
Keskmiselt tulukas
Valdkond / Tase Tase
6
7
6
8
7
4
5
4
5
5
3
5
9
6
5
6
6
7
6
7
4
4
6
x
5
2
6
9
3
9
6
3
3
5
3
4
3
5
4
3
5
6
6
9
4
9
3
4
3
5
0
4
3
5
0
6
5
5
4
8
4
x
x
x
x
3
1
2
1
5
5
5
4
3
4
4