Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Veebileht pakub faktilist võrdlusinfot, kuid täpsemate järelduste tegemiseks tuleks küsida täiendavat taustinfot omavalitsuselt

Millistel tingimustel võib veebilehelt alla laaditud infot kasutada?

Veebilehel on võimalik alla laadida omavalitsuste teenustasemete andmeid nii kaardivaates, omavalitsusüksuse vaates kui ka võrdluse vaates. Täiendavalt on võimalik algandmeid, mis on olnud aluseks teenustasemete arvutamisel, alla laadida menüü alalehelt "Andmed". Kasutamisel palume viidata allikana minuomavalitsuse lehele.

Kui täpne on arvutatud teenustase?

Mõõdikud annavad lihtsustatud ülevaate teenuste olukorrast, viidates teemadele, mida on vaja põhjalikumalt edasi uurida. Mõõtmistele seab piirangud nii andmete kättesaadavus kui ka see, et kõik ei olegi alati täpselt mõõdetav. Seetõttu tasub olla ettevaatlik kiirete ja ennatlike järelduste tegemisel ainult veebilehel kuvatud info alusel. Soovitatav on tähelepanu äratanud tulemustest täpsema ülevaate saamiseks küsida taustinfot või kommentaare vastavast omavalitsusest.

Andmed on eelmiste aastate kohta - kuivõrd on sellest käesoleval hetkel kasu?

Tagasivaade annab head infot, mis seisus iga omavalitsus võrreldes teistega oli, tuues sellega ühtlasi välja teemad, mis võivad seni vajada täiendavat tähelepanu. Omavalitsuses võib tõesti olla mõnel juhul juba olukord muutnud või muutmas. Siin aitaks omavalitsusest täiendava kommentaari küsimine saada täpsemat informatsiooni vahepeal tehtust või edasistest kavatsustest. Peaasi, et olulised teemad ei jääks tähelepanuta ning võimalusi arenguks kasutatakse ära.

Kas erinevused omavalitsuste lõikes viitavad probleemile?

Erinevused omavalitsuste vahel ei viita tihtipeale probleemile, vaid võivad väljendada kohalike elanike erinevaid prioriteete. Üksikutel juhtudel võib olla kõrgema taseme saavutamine kohalike elanike jaoks ka ebaotstarbekas või ebasoovitav. Täita tuleb seadusega ette nähtud nõudeid, kuid muus osas on kohalikul omavalitsusel võimalik leida enda piirkonna jaoks sobivamad lahendused. Teenustasemete mõõtmise eesmärk on toetada neid valikuid taustinfoga, mitte asendada kohalike elanike valikuid oma elu korraldamise üle. 

Kuidas teenustaseme graafikut lugeda?

Teenustasemed omavalitsuseti lehel on tulemused kuvatud graafiliselt. Mida üks selline graafik näitab?

teenustaseme  graafik

Ringis kuvatakse valitud omavalitsuse teenustase (vahemikus 0 kuni 9). Värviliste joonte pikkus iseloomustab omavalitsuste arvu vastaval teenustasemel - mida pikem joon, seda rohkem omavalitsusi sellel tasemel neid on. Vertikaalne punktiirjoon näitab mediaani ehk millest pooled omavalitsused on madalamal ning pooled kõrgemal tasemel. Täpsema arvulise jaotuse nägemiseks vajuta ringil.

Igal teenustasemel on ka talle omane värv. Hall värv näitab, et antud omavalitsuse puhul ei ole vastav kriteerium hindamisel kasutusel (nt kui neil puudub muuseum, siis neid ka selles valdkonnas üldse ei hinnata).

teenustase legend

Kriteeriumite tasandil vaade veidi muutub. Seal hinnatakse, mis tasemel (baas, edasijõudnu või eeskujulik) kriteeriumit täidetakse.

kriteeriumi selgitus

 

 

Viimati uuendatud: 18. October 2022