Elanike rahulolu uuring

Üle-eestiline elanike rahulolu uuring toimub iga kahe aasta tagant.

Uuringu eesmärk on saada ülevaade elanike rahulolust kohalike omavalitsuste pakutavate teenuste ja elukeskkonna kvaliteediga. Küsitluses palutakse anda hinnang liikumis-, sportimis- ja kultuurse vaba aja veetmise võimaluste, elukeskkonna, heakorra, üldiste teenuste pakkumise ja kohaliku tasandi juhtimise kohta.

Elanike rahulolu uuring 2022

2022. aasta sügisel toimub üle-eestiline elanike rahulolu uuring täiendatud metoodika alusel. Kui 2020. aasta uuringus oli 19 küsimust, siis täiendatud metoodika järgi on küsimusi ligi 80. Metoodika täiendamise lõpparuanne on allalaetav siit. Lõplik küsimustiku Excel on allalaetav siit.

Uuringu pikk nimetus on "Üle-eestiline elanike kohalike avalike teenuste ja elukeskkonnaga rahulolu uuring".

Elanike rahulolu uuring 2020

Elanike rahulolu hinnangu väljaselgitamiseks viidi 2020. aasta jaanuaris koostöös Statistikaametiga läbi kohalike omavalitsuste teenuste ja elukeskkonnaga rahulolu uuring, mille tulemustega saab tutvuda siin. Andmed koguti ja esitatakse omavalitsuse täpsusega. Vt täpsemalt: https://www.stat.ee/et/esita-andmeid/andmete-esitamisest/isiku-uuringud#Kohalike-omavalitsuste-teenuste-ja-elukeskkonnaga-rahulolu-uuring-16. Elanike rahulolu uuringu detailsemad andmed on leitavad Statistikaameti andmebaasist: http://andmebaas.stat.ee/Index.aspx?lang=et&DataSetCode=KO11. Täpne küsimustik on allalaetav siit