Andmebaas

Teenuste hindamise objektiivsuse ja läbipaistvuse tagamiseks avaldame veebis kõigile kättesaadavalt ka hindamises kasutatud andmed, eraldi iga-aastase seisuga.

2021.a andmetabel

2020.a andmetabel

2019.a andmetabel

2018.a andmetabel

2017.a andmetabel

2016.a andmetabel

Masinloetaval kujul (csv vormingus) on kolm faili: klassifikaatorkriteeriumite_tätimine ja andmedKlassifikaator failis on andmed kriteeriumite ja lävendite kohta (ehk kriteeriumite ja lävendite nimetused ja grupeering), sh ka inglise keeles. Failis kriteeriumite_täitmine on välja toodud kõigi omavalitsuste andmed lävendite täitmise kohta, kus "1" tähendab lävendi täitmist, "0" mittetäitmist ja "x" seda, et antud omavalitsuse puhul seda kriteeriumit ei hinnata. Failis andmed on olemas kõigi kriteeriumite hindamise aluseks olevad algandmed, nii tekstilised kui ka arvulised andmed. Failid on võimalik omavahel ühendada kriteerium_id välja alusel. Csv failides on kättesaadavad andmed kõigi aastate kohta. Csv failid on allalaetavad siit.

Vaata ka selgitusi ja taustainfot andmete kasutusest.