2021
 • 0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  Teenuse tase
 • Ei hinnata või andmed selgumisel

Minu omavalitsus

Meie eesmärk on paremad kohalikud teenused üle Eesti. Sellele kaasa aitamiseks jagame veebilehel sadade kriteeriumite kaudu süstematiseeritud ülevaadet kohalike omavalitsuste teenuste olukorrast.

Veebileht võimaldab:

 • saada ülevaadet iga omavalitsuse teenuste olukorrast ja arenguvõimalustest, et selle pinnal juhtida kohalikku arengut;
 • võrrelda omavalitsuse teenuste tasemeid, mis aitab kaasa kogemuste jagamisele;
 • suurendada ühiskondlikku teadlikkust omavalitsuste teenuste korraldusest ning kodanike informeeritud kaasatust kohalike prioriteetide üle kaasa rääkimisel.
Alusta siit
Millele ja kui palju peaks omavalitsus inimeste arvates kulutama?

Kuidas langetada valikuid erinevate eluvaldkondade vahel, kui tähtsust omavad pea kõik? Siinkohal võib olla abiks teadmine, mida peavad oluliseks kohalikud inimesed.
2021. aasta suvel viis Maailmapank koostöös Rahandusministeeriumiga Eesti elanike seas läbi rahuloluküsitluse, mis selgitas välja, millistesse teenustesse soovivad elanikud rohkem raha panna. 76 omavalitsuse elanikelt uuriti eelistusi 16 kohaliku teenuse kohta.

Kuhu raha paigutada?