2019
 • 0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  Teenuse tase
 • Ei hinnata või andmed selgumisel

Minu omavalitsus

Meie eesmärk on paremad kohalikud teenused üle Eesti. Sellele kaasa aitamiseks jagame veebilehel sadade kriteeriumite kaudu süstematiseeritud ülevaadet kohalike omavalitsuste teenuste olukorrast.

Veebileht võimaldab:

 • saada ülevaadet iga omavalitsuse teenuste olukorrast ja arenguvõimalustest, et selle pinnal juhtida kohalikku arengut;
 • võrrelda omavalitsuse teenuste tasemeid, mis aitab kaasa kogemuste jagamisele;
 • suurendada ühiskondlikku teadlikkust omavalitsuste teenuste korraldusest ning kodanike informeeritud kaasatust kohalike prioriteetide üle kaasa rääkimisel.
Omavalitsuseti Kaardivaade
Kas omavalitsused täidavad ülesandeid ühtemoodi?

Kohalikud teenused ei tohiks piirkonniti liiga palju erineda – see soodustab ebavõrdsust. Seaduste kohaselt täidavad kõik omavalitsused samasuguseid ülesandeid, lisaks võivad nad täitmiseks võtta vabatahtlikke ülesandeid. Samas, kui ideaalis peavad omavalitsused tegema kõike ühtemoodi, kaob ära kohaliku võimu mõte, sest arvesse ei võeta kohalikke erisusi ja vajadusi. Seega on oluline leida mõistlik tasakaal selle vahel, et elanike põhivajadustega seotud teenused oleksid ühesugusel tasemel nii palju, kui vajalik, aga arvesse oleksid võetud ka erinevad kohalikud vajadused ja prioriteedid.

Erinevad KOhVid