2019
 • 0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  Teenuse tase
 • Ei hinnata või andmed selgumisel

Minu omavalitsus

Meie eesmärk on paremad kohalikud teenused üle Eesti. Sellele kaasa aitamiseks jagame veebilehel sadade kriteeriumite kaudu süstematiseeritud ülevaadet kohalike omavalitsuste teenuste olukorrast.

Veebileht võimaldab:

 • saada ülevaadet iga omavalitsuse teenuste olukorrast ja arenguvõimalustest, et selle pinnal juhtida kohalikku arengut;
 • võrrelda omavalitsuse teenuste tasemeid, mis aitab kaasa kogemuste jagamisele;
 • suurendada ühiskondlikku teadlikkust omavalitsuste teenuste korraldusest ning kodanike informeeritud kaasatust kohalike prioriteetide üle kaasa rääkimisel.
Omavalitsuseti Kaardivaade
Kas omavalitsuste palgal on liiga palju töötajaid?

Olgu teenus osutatud era- või avaliku sektori poolt, soovime me kõik käia koolis, panna lapse lasteaeda või külastada arsti. Statistiline silmapete – vähem töötajaid avalikus sektoris, kes on liikunud erasektorisse sama teenust osutama – iseeneslikult kokkuhoidu ei tooks.

Autori pilt.