2019
 • 0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  Teenuse tase
 • Ei hinnata või andmed selgumisel

Minu omavalitsus

Meie eesmärk on paremad kohalikud teenused üle Eesti. Sellele kaasa aitamiseks jagame veebilehel sadade kriteeriumite kaudu süstematiseeritud ülevaadet kohalike omavalitsuste teenuste olukorrast.

Veebileht võimaldab:

 • saada ülevaadet iga omavalitsuse teenuste olukorrast ja arenguvõimalustest, et selle pinnal juhtida kohalikku arengut;
 • võrrelda omavalitsuse teenuste tasemeid, mis aitab kaasa kogemuste jagamisele;
 • suurendada ühiskondlikku teadlikkust omavalitsuste teenuste korraldusest ning kodanike informeeritud kaasatust kohalike prioriteetide üle kaasa rääkimisel.
Omavalitsuseti Kaardivaade
Järva maakonnas on avalikud teenused kõige paremal tasemel

Kui augustis olid avalikustatud Minuomavalitsuse portaalis kõige värskemad kättesaadavad andmed 2018. aasta kohta, siis alates oktoobrist kuni detsembrini täiendati veebilehte 2019. aasta tulemustega.

Türi spordihoone