2020
 • 0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  Teenuse tase
 • Ei hinnata või andmed selgumisel

Minu omavalitsus

Meie eesmärk on paremad kohalikud teenused üle Eesti. Sellele kaasa aitamiseks jagame veebilehel sadade kriteeriumite kaudu süstematiseeritud ülevaadet kohalike omavalitsuste teenuste olukorrast.

Veebileht võimaldab:

 • saada ülevaadet iga omavalitsuse teenuste olukorrast ja arenguvõimalustest, et selle pinnal juhtida kohalikku arengut;
 • võrrelda omavalitsuse teenuste tasemeid, mis aitab kaasa kogemuste jagamisele;
 • suurendada ühiskondlikku teadlikkust omavalitsuste teenuste korraldusest ning kodanike informeeritud kaasatust kohalike prioriteetide üle kaasa rääkimisel.
Alusta siit
Rakvere vald ja Paide linn on parimad võimaluste kasutajad

Elanike arv, tulukus ja elanike paiknemine kirjeldavad hästi omavalitsuste oodatavat eesmärkide täitmist. Nende näitajate põhjal arvutatud ootuseid ületavad kõige enam Rakvere vald ja Paide linn.

Potentsiaal ja tegelik tulemus